Annotatie bij Hof van Justitie EU 9 maart 2017 (Camera di Commercio / S. Manni)