Annotatie bij Hof van Justitie EU 3 april 2014 (Hi Hotel / Spoering)