Annotatie bij Hof van Justitie EU 24 november 2011 (Scarlet Extended NV / Sabam)