Annotatie bij Hof van Justitie EU 20 december 2017 (Nowak / Data Protection Commissioner)