Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer / Duitsland)