Annotatie bij Hof van Justitie EG 9 oktober 2008 (Directmedia / Albert-Ludwigs-Universität)