Annotatie bij Hof van Justitie EG 16 juli 2009 & Hof van Justitie EU 22 december 2010 (C-5/08 (Infopaq) & C-393/09 (BSA))