Annotatie bij Hof Den Haag 16 juli 2013 (Erven Endstra / Nieuw-Amsterdam c.s.)