Annotatie bij Hof Den Bosch 14 oktober 2008 (Michaud / Graham Packaging)