Annotatie bij het besluit van 10 september 1998 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)