Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 november 2016 (Magyar Helsinki Bizottság)