Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 december 2015 (Zakharov / Rusland)