Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 februari 2017 (Dosamantes / Spanje)