Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2016 (SIA AKKA/LAA / Letland)