Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden)