Annotatie bij EHRM 7 februari 2012 (Axel Springer / Duitsland)