Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby / Verenigk Koninkrijk)