Annotatie bij EHRM 4 december 2018 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije)