Annotatie bij EHRM 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk)