Annotatie bij EHRM 28 oktober 2003 (Steur / Nederland) en EHRM 21 maart 2002 (Nikula / FInland)