Annotatie bij EHRM 28 juni 2001 ((Vgt Verein gegen Tierfabriken / Switzerland))