Annotatie bij EHRM 25 september 2001 (P.G. en J.H / Verenigd Koninkrijk)