Annotatie bij EHRM 25 oktober 2007 ( de zaakl van Vondel)