Annotatie bij EHRM 22 december 2015 (G.S.B. / Zwitersland)