Annotatie bij EHRM 2 februari 2016 (MTE en Index.hu / Hongarije)