Annotatie bij EHRM 17 juli 2003 (Perry / Verenigd Koninkrijk)