Annotatie bij EHRM 15 maart 2011 (Mondragon / Spanje)