Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland)