Annotatie bij EHRM 15 februari 2005 (Steel & Morris / Verenigd Koninkrijk)