Annotatie bij EHRM 14 februari 2012 (Romet / Nederland)