Annotatie bij EHRM 12 januari 2010 (Gillian en Quinton / Verenigd Koninkrijk)