Annotatie bij EHRM 10 mei 2011 ((Mosley/Verenigd Koninkrijk))