Annotatie bij EHRM 1 juli 2008 (Liberty / Verenigd Koninkrijk)