Annotatie bij College van Beroep 16 juli 2009 ((Pharma Nord / Stichting KAG))