Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken))