Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2005 ((SBS / Commissariaat voor de Media))