Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2004 ((Radio 538 / Commissariaat voor de Media))