Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3 mei 2006 ((Dang / Stichting De Thuiskopie))