Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)