Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.)