Annotatie bij ABRvS 19 januari 2011 ((Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W van Leiden))