Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming