Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof