Stichting IViR-fonds

De stichting IViR-fonds stelt zich op grond van haar statuten ten doel fondsen te verwerven en te beheren waarmee activiteiten van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, en al hetgeen daarmee verband houdt, worden ondersteund.
Het vermogen van de stichting is afkomstig van donaties.